Palvelut

Palvelut

Ikääntyvien palvelut

 

NSS-Seniorikodeisssa on tavallisia asuntoja, joihin voidaan tarjota asukkaan tarpeen mukaan erilaisia palveluja. Tarjolla on kaikki asukkaan tarvitsema hoiva ja huolenpito mukaan lukien lääkehoitopalvelut.  Hoivaan kuuluu myös asukkaan ihmisarvoa kunnioittava saattohoito.

 

 

Erityispalvelut

 

Ainoa tapa oppia kunnioittamaan ihmisten erilaisuutta on erilaisten ihmisten kohtaaminen. Palvelukodeissamme, joissa tarjotaan palveluja mielenterveysongelmista kärsiville, päihdeongelmaisille tai kehitysvammaisille, asutaan mahdollisimman kodinomaisesti - kukin erityisryhmä omassa yksikössään. Jokaiselle asukkaalle laaditaan tarvittaessa yhdessä omaisten kanssa yksilöllinen kuntoutusohjelma. Hoivan sisältö ja taso määritellään kunkin henkilön tarpeiden mukaan. Lähtökohtana on asukkaiden taitojen ja kykyjen ylläpitäminen ja uusien elämysten kokeminen.

 

Tarjoamme elämäniloa ja hoivaa ympäri vuorokauden turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Yksiköt ovat käytössä myös lyhytkestoisia asumis- ja kuntoutusjaksoja tarvitseville asiakkaille. Olennaista on monipuolinen viriketoiminta, jota järjestetään yhdessä muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa.

 

Kotisairaanhoito- ja kotipalvelut

 

Kotihoiva ja kotiin tuotavien palvelujen tarve kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Palvelutarve voi alkaa jo työuran loppuvaiheessa, jolloin palveluita voidaan tuoda työpaikalle. Teknologian kehittyminen mahdollistaa useimpien vanhusten ja vammaisten toiveen pystyä asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissa.

 

Kotisairaanhoidon tehtävänä on vastata potilaan yksilöllisestä, suunnitelman mukaisesta sairaanhoidosta hänen kotonaan. Kotisairaanhoito toimii kiinteässä yhteistyössä potilaan, omaisten sekä kunnan kotihoidon ja terveydenhuoltoyksiköiden kanssa. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ennaltaehkäisy, kotona selviytyminen sekä kuntoutus.

 

Kotipalvelu tarjoaa luotettavaa, kodissa tapahtuvaa ihmisläheistä, terveyttä edistävää ja turvallisuutta luovaa palveua yksilön ja perheen tarpeisiin sekä henkilökohtaista huolenpitoa ja tukea. Lähtökohtana ovat asiakkaan hyvinvointi ja hänen arkielämänsä mahdollisimman hyvä sujuminen.